“Limited Lifetime Warranty”

– vrijedi od 01.01.2019 –

Uvjeti jamstva

Drago nam je što ste odabrali Monolith proizvod. Uvjereni smo u kvalitetu naših proizvoda i stoga Vam nudimo sklapanje jamstvenog ugovora pod sljedećim uvjetima.

 1. Sadržaj jamstva

Na sve modele roštilja i pribor, mi

MONOLITH Grill GmbH
Frida-Schröer-Straße 56
49076 Osnabrück

od ovjerenog datuma prodaje odobravamo ograničeno jamstvo da

 • su sve keramičke komponente za vijek trajanja kupljenog Monolith modela bez nedostataka materijala i bez oštečenja nastalih prilikom proizvodnje i izrade. Naši Monolith modeli imaju prosječan vijek trajanja proizvoda od 10 godina.
 • su sve metalne komponente na Monolithu bez nedostataka materijala, i bez oštečenja nastalih prilikom proizvodnje i izrade u razdoblju od pet godina.
 • Grill alati (Monolith pribor) i stolovi za roštilj u razdoblju od jedne godine bez nedostataka materijala i nedostataka nastalih prilikom proizvodnje i izrade.

Ako vaš Monolith proizvod pokaže nedostatak materijala ili oštećenja nastala prilokom proizvodnje tijekom jamstveneg razdoblja uz pravilnu uporabu i servis te redovito održavanje kako je predviđeno u našem korisničkom priručniku, mi ćemo ili popraviti ili zamijeniti proizvod kao dio ovih uvjeta prema vlastitom nahođenju. Vaša prava prema ovom jamstvu ograničena su na pravo na naknadni popravak. Tim se jamstvom ne odobravaju daljnja potraživanja, posebno za bilo koji oblik naknade štete.

 1. Prostorni opseg jamstvene zaštite

Prostorno, jamstvo je ograničeno na korištenje proizvoda na području Savezne Republike Njemačke/Europske unije. Odnosi se na proizvode kupljene unutar spomenutog područja od nas ili kod ovlaštenog trgovca.

 1. Osobni opseg jamstvene zaštite

Jamstvo se odnosi na privatne kupce Monolita. Prvi kupac je koji je kupio proizvod kao novu robu od nas ili od ovlaštenog trgovca. Popis naših ovlaštenih trgovaca možete pronaći u https://www.monolith-grill.eu/service/haendlerverzeichnis/. Jamstveni zahtjev je osoban i neprenosiv. Jamstvo istječe kada prvi vlasnik preda ili izgubi pravo vlasništva ili ga prenese na treću osobu. Jmastvo ne vrijedi za komercijalnu upotrebu naših proizvoda.

 1. Nema ograničavanja vaših zakonskih prava

Ovaj jamstveni ni na koji način ne ograničava Vaša prava definirana zakonom o zaštiti potrošača i ostalim mjerodavnim zakonskim propisima.

 1. Aktivacija jamstva
  a) Ukoliko nastane potrebna za aktivacijom jamstva, obratite se trgovcu od kojeg ste kupili proizvod.
  b) Prilikom registracije jamstvenih zahtjeva morate predočiti originalni račun ili gotovinski račun koji izdaje ovlašteni trgovac ili odgovarajuću potvrdu. Osim toga, morate pripremiti pisano izvješće o kvaru i poslati nam sporni proizvod zajedno s ovim proizvodom, pravilno pakiran i bez nadoknade poštarine i na vlastitu odgovornost.
  c) Jamstvene popravke moramo provesti mi ili naši ovlašteni trgovci ili ovlašteni serviseri. Popravci koje provode druga trgovačka društva nemaju pravo na nadoknadu troškova, jer takvi popravci, kao i sva oštećenja nastala na proizvodu, nisu obuhvaćeni ovim jamstvom.
  d) Ako popravimo ili zamijenimo proizvod, jamstveni zahtjev odnosi se na popravljeni ili zamijenjeni proizvod u preostalom roku izvornog jamstvenog roka. Isključuje se produljenje jamstvenog roka.
  e) Zadržavamo pravo naplatiti naknadu za rukovanje u iznosu od 50 € ako se prilikom provjere utvrdi da je aktivacija jamstva bila neopravdana.

 2. 4. Ograničenja jamstva
  a) Ovo jamstvo ne pokriva:
 • Upotrebu Monolith proizvoda u komercijalne svrhe
  • Trošenje ili oštećenje zbog uobičajenog trošenja i habanja
  • Posljedice neispravnog ili propuštenog održavanja
  • Posljedice prekomjerne ili nepravilne uporabe
  • potrošne dijelove (posebno brtve)
  • Posljedice nepravilnog skladištenja ili čišćenja (upotreba abrazivnih ili korozivnih sredstava za čišćenje/alata)
  • štete uzrokovane zlouporabom ili nepravilnim korištenjem Monolith proizvoda
  • Posljedice više sile, vandalizma, nesreće ili sličnih događaja
  • Posljedice korištenja dijelova ili pribora drugih proizvođača
  • Posljedice neispravne instalacije
  • Nedostatke na Monolith proizvodima koji nisu kupljeni od nas ili od ovlaštenih trgovaca
  • troškova prijevoza i putovanja, kao i troškova nastalih postavljanjem i demontažom opreme,
  • bilo kakve poslijedične štete i koje nisu izravno na Monolithu
  • Ako se Monolith proizvod koristi u zemlji koja nije zemlja za koju je izvorno razvijen i proizveden, ako je potrebno napraviti bilo kakve izmjene na proizvodu kako bi se prilagodio tehničkim i/ili sigurnosnim standardima te druge zemlje, takve promjene nisu posljedica materijalnih, ili proizvodnih nedostataka proizvoda i izričito su isključene iz ovog jamstva.

b) Ovo jamstvo stupa van snage ukoliko:

 • Vi ili treća strana izvrši promjene na Monolith proizvodu.
 • se Monolith proizvod nastavi koristit unatoč prisutnosti manjkave uporabne funkcije.
 1. Primjenjivo pravo

Na ovo je jamstvo primjenjuje se isključivo njemačko pravo uz isključenje UN-ovog prava o trgovini.

 1. Salvatorska klauzula

Ako pojedine odredbe ovih uvjeta jamstva ili ugovor sklopljen na njihovoj osnovi budu ili postanu neučinkovite ili ako ugovor sadrži prazninu, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi. U tom bi se slučaju nevažeća odredba ili popunjavanje praznine trebali zamijeniti učinkovitom odredbom koja je najbliža gospodarskoj svrsi ugovora, uz odgovarajuću zaštitu interesa obiju strana.