“ Korlátozott élettartam garancia”

– 2019.01.01-től érvényes –

Monolith grillezési garanciánk | A garancia feltételei

Örülünk, hogy a Monolith terméket választottad. Biztosak vagyunk termékeink magas minőségében, ezért a következő garanciát ajánljuk:

A garancia tartalma
Valamennyi Monolith modellhez és tartozékhoz ezt biztosítjuk

MONOLITH Grill GmbH
Frida-Schröer-Strasse 56
49076 Osnabrück

az értékesítés hivatalos dátumától kezdődően korlátozott garanciát vállalunk, hogy

minden kerámia alkatrész anyag-, gyártási és feldolgozási hibáktól mentes a megvásárolt Monolith modell élettartama alatt. Monolith modelljeink átlagos élettartama 10 év.
A Monolithon az összes fém alkatrész anyag-, gyártási és feldolgozási hibáktól mentes, a megvásárolt Monolith modell élettartama alatt öt évig.
a grilleszközök (Monolith tartozékok) és a grillezőasztalok egy évig anyag-, gyártási és feldolgozási hibáktól mentesek.
Ha a Monolith terméke a garanciális időszak alatt anyag-, gyártási vagy feldolgozási hibát mutat, megfelelő használat esetén és karbantartásakor, valamint a kézikönyvünk utasításainak megfelelő rendszeres karbantartás mellett, a terméket ezen feltételeknek megfelelően megjavítjuk vagy kicseréljük saját döntésünk alapján. A jelen jótállából fakadó jogai a későbbi teljesítményre vonatkoznak. Ez a garancia nem biztosíték a kártérítésre.

A garancia területi hatálya
A garancia a termék használatára korlátozódik a Németországi Szövetségi Köztársaság / Európai Unió / területén. Ez vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket tőlünk vagy az általunk felhatalmazott kereskedőtől vásároltak a fent említett területen.

A garanciavédelem személyes hatálya
A garancia a Monolith termék első magánvásárlójára érvényes. Első vevő az a személy, aki tőlünk vagy hivatalos márkakereskedőtől vásárolta újként a terméket. Meghatalmazott kereskedőink listáját megtalálja a https://www.monolith-grill.eu/service/haendlerverzeichnis/ címen. A jótállási igény személyes és nem átruházható. A jótállási igény akkor jár le, ha az első vevő feladja, elveszíti vagy átruházza a Monolith termék tulajdonjogát harmadik félre. Termékeink kereskedelmi célú felhasználására nem vállalunk garanciát.

Jogainak korlátozása nincs
Felhívjuk figyelmét, hogy jogilag meghatározott jogai vannak a Monolith termék adásvételi szerződéséből (a német polgári törvénykönyv 433. és azt követő §-ai). Ez a garancia semmilyen módon nem korlátozza az Ön törvényes jogait.

Garancia igénylése

a) Ha szükségessé válik a szavatosság igénybevétele, kérjük, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. b) a garancia érvényesítésekor be kell mutatnia az eredeti számlát vagy a hivatalos kereskedő által kiállított értékesítési bizonylatot, vagy megfelelő visszaigazolást. Ezenkívül írásos jelentést kell készítenie a hibákról, és el kell küldenie nekünk a kifogásolt terméket, megfelelően csomagolva és ingyenesen, az ön felelősségére. C) A jótállási javításokat nekünk, vagy a márkakereskedőknek, vagy az arra felhatalmazott hivatalos műhelyeknek kell elvégeznünk. A más vállalatok által végzett javítások nem téríthetők meg, mivel az ilyen javításokra, valamint az ebből eredő károkra nem vonatkozik ez a garancia. D) Ha a terméket javítjuk vagy kicseréljük, a javított vagy kicserélt termék az eredeti jótállási időszak hátralévő idejére érvényes. A garanciális időszak meghosszabbítása kizárt) Fenntartjuk a jogot, hogy 50 € kezelési díjat számítsunk fel, ha a vizsgálatot követően megállapítjuk, hogy nincs garanciális jog.

Garancia korlátai

a) nem tartoznak a garancia hatálya alá
A Monolith termék kereskedelmi célú felhasználása
Rendeltetésszerű használatból fakadó kopás vagy sérülés
Az elhanyagolt vagy hibás karbantartás következményei
A túlzott vagy nem megfelelő használat következményei
Elkopó alkatrészek (különösen tömítések)
A nem megfelelő tárolás vagy tisztítás következményei (koptató vagy maró tisztítószerek / szerszámok használata)
a Monolith termék helytelen alkalmazása által okozott károk
előre nem látható kár, rongálás, baleset vagy hasonló események következményei
Más gyártók alkatrészeinek vagy tartozékainak használatából fakadó következmények
A hibás telepítés következményei
a Monolith termékek sérülései vagy hibái, amelyeket nem tőlünk vagy egy hivatalos kereskedőnktől vásároltak
Szállítási és utazási költségek, valamint az eszköz összeszerelésével és szétszerelésével kapcsolatos költségek;
minden olyan kár és egyéb későbbi hiba, ami nem közvetlenül a Monolith termék hibájából fakad
Ha a Monolith terméket nem abban az országban üzemeltetik, amelyhez eredetileg mi fejlesztettük és gyártottuk, akkor lehetséges változtatásokat kell végrehajtani a terméken annak a másik országnak a műszaki és / vagy biztonsági előírásokhoz való igazítása érdekében. Az ilyen változtatások nem a termék anyag-, feldolgozási vagy gyártási hibáinak köszönhetők, és kifejezetten kizárásra kerülnek a garancia köréből.
Ha Ön vagy harmadik fél változtatásokat hajtott végre a Monolith terméken
a Monolith terméket működési vagy használati hiba ellenére továbbra is működtetik.
Alkalmazandó jog
Ez a garancia kizárólag a német jog hatálya alá tartozik, az ENSZ adásvételi egyezményének kizárásával.

Védelmi kikötések
Amennyiben ezen garanciális feltételek vagy az azok alapján kötött szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, vagy ha a szerződés tartalmaz egy kiskaput, a fennmaradó rendelkezések érvényességét ez nem érinti. Ebben az esetben az érvénytelen rendelkezést vagy a hiány pótlását egy érvényes rendelkezéssel kell felváltani, amely a szerződés gazdasági céljaihoz legközelebb áll, miközben mindkét fél érdekeit megfelelően védi.